Křtitelnice

Křtitelnice

Hruškovitá kupa křtitelnice je vyřezána ve tvaru osmiúhelníku a nesena nízkým podstavcem stejného tvaru. Zdobena je řezbami ve stylu beschlagwerk a prstencem v dolní části, opisujícím tvar nádoby. Horní obvod je lemován římsou, na které je v červeném poli zlatou barvou čitelně dochovaná datace a text psaný kapitálou. Nádoba křtitelnice je završena vysokým čtyřhranným víkem, jehož obvod je věnován osmi jednotlivě orámovaným výjevům, jež jsou rozmístěny na každé straně po dvou scénách. Zpodobňují vždy mladou dívku, personifikující jednu z lidských ctností. Každá strana římsy je završena štítem. Poklop je završen kompozicí čtyř profilovaných podpěr nesoucích mohutný svícen.
instituce
Vlastivědné muzeum v Šumperku
podsbírka
Historická
datace
1615
původ
Maršíkov
rozměr
Výška: 210 cm, průměr: 70 cm
materiál
dřevo, polychromie
technika
řezba, malba
literatura
KIRKOSOVÁ, L.: Maršíkovský klenot renesančního řemesla. In: BÉM, M. (red.): Svědkové starých časů. Olomouc 2015, s. 232–233.
inventární číslo
H 24873
podpora
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.