Sv. Barbora

Sv. Barbora

Cechovní plastika zábřežského cechu tkalců určená k pohřebním obřadům - k postavení na rakev. Na výrazně tvarované a zdobené podnoži je postava světice, provedena v nízkém reliéfu, u pravé nohy s věží a u levé s mečem, který přidržuje levou rukou s palmovým listem. V pozdvižené pravé ruce drží kalich s hostií. Reliéf je připevněn na oválnou svatozář převyšující postavu. Na rubu svatozáře je štítek ve dvou listnatých ratolestech s textem: "Anton Heil / Joseph Schubert / Anno / 1821".
podsbírka
Historická
autor předmětu
neznámý
datace
1821
původ
Zábřeh
rozměr
Výška: 45 cm, šířka: 24 cm, průměr: 20 cm
materiál
Kov
technika
Tepání
inventární číslo
H 5650
podpora
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.