Bronzový náramek

Bronzový náramek

Otevřený tyčinkovitý náramek plankonvexního profilu s nezúženými, dorsálně šikmo seříznutými konci. Špatně viditelná rytá výzdoba v podobě násobných příčných rýh při obou koncích náramku; povrch kryje ušlechtilá tmavší zelená patina.
datace
Kultura slezskoplatěnická
původ
Hrabová
rozměr
Délka: 74 mm, šířka: 71 mm, profil: 11 x 6 mm
materiál
Bronz
technika
Kovolitectví
literatura
Halama, J.: Bronzový žebrovaný náramek a rekonstrukce původního nálezového celku depotu Hrabová 1 (okr. Šumperk). In: O. Ožďáni (ed.), Popolnicové polia a doba halštatská. Zborník referátov z XII. medzinárodnej konferencie „Doba popelnicových polí a doba
inventární číslo
A 3665