Torzo keramické nádoby

Torzo keramické nádoby

Část antropomorfní keramické misky s rozevřeným okrajem. Na výduti je horizontální jazykovitý lalok se svislým kuželovitým průvrtem. K výduti zdobené důlky a svislými rýhami je připojena neúplná malá nádobka s obdobnou výzdobou. Nádobku na těle větší misky drží stylizované ruce, středem malé misky je provrtán kruhový otvor.
datace
Kultura s lineární keramikou
původ
Mohelnice - U cukrovaru
rozměr
Výška: 75 mm, délka: 123 mm
materiál
Keramika
technika
Hrnčířská práce
literatura
Tichý, R.: Anthropomorfní nádoby z Mohelnice n. Mor. a jiné poznámky k volutové keramice. Památky archeologické XLIX, 1958-1, s. 1-14.
inventární číslo
A 92258