Rukojeť meče

Rukojeť meče

Odlomená rukojeť meče v místě rozhraní rukojeti se záštitou. Hlavici meče tvoří terčík s kruhovým knoflíkem v jeho středu a rytou výzdobou ve formě trojnásobné ryté linie ve tvaru uzavřené hvězdice s kroužky ve vnějších i vnitřních vrcholech linií. Celý povrch rukojeti zdoben rytou výzdobou linií, rýžek, kroužků a bodů.
instituce
Vlastivědné muzeum v Šumperku
podsbírka
Archeologická
datace
10. - 9. století př. n. l.
původ
Šumperk, Dolní Temenice
rozměr
Délka: 8,1 cm
materiál
Bronz
literatura
Halama, J.: První nález meče typu Königsdorf na Moravě. In: Korený, R. (edd.): Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z XI. konference Příbram 7. - 10. září 2010, Podbrdsko - Miscelanea 2, 2011.
podpora
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.